Vooropgesteld dient te worden dat in beginsel elke bijdrage welkom is. Wij hanteren echter wel een minimum van € 10,– .Een hoger bedrag is echter zeer welkom, aangezien wij veel kosten maken en niet over andere inkomstenbronnen beschikken dat die van onze donateurs. Daarom vragen wij u de volgende richtlijnen aan te houden:

Ja, ik wil donateur worden en steun zo de doelstelling van de stichting NKPW

Voor een individueel donateurschap betaald u € 10,- /jaar
Voor echtparen en groepen van enkele personen € 20,-/jaar
Voor groepen tussen 15 en 50 personen € 50,-/jaar
Voor groepen tussen 50 en 100 personen € 75/jaar
Voor groepen van meer dan 100 personen € 100,-/jaar

 

Dit zijn richtbedragen, meer mag natuurlijk altijd

 

Vul onderstaande gegevens in en maak uw donatie over op
bankrekeningnummer 1340.22.769 t.n.v. Stichting NKPW te Hippolytushoef

 

Naam + voorletters 
Geboortedatum -19
Geslacht 
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Indien u zich ook namens een organisatie opgeeft:
Naam organisatie
Adres
Postcode + plaats
Telefoon
E-mail adres