Skip to main content

Laag omgevingsgeluid verplicht tot aanpa...

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de nieuwe, versoepelde geluidsregels van 1 januari 2011 zijn opgenomen bieden de mogelijkheid om voor “bijzondere lokale omstandigheden” maatwerk toe te passen. Dit wil zeggen dat onder die omstandigheden een lagere norm tot de mogelijkheden behoort. Volgens de Rechtbank Alkmaar moet een stille omgeving met een laag achtergrondniveau […]

Geen nieuwe windparken op zee

In Nederland wordt voorlopig geen subsidie meer toegekend aan nieuwe windparken op zee. Dat valt op te maken uit het nieuwe subsidiestelsel voor groene energie dat gisteren aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Daarmee zet de regering van premier Mark Rutte een streep door de ambities van het vorige kabinet, dat vol inzette op wind op […]

Extra geld voor buren windmolens

  Omwonenden van de vijf molens in de Hoofdplaatpolder hebben bij de rechter een flinke overwinning geboekt op de gemeente Sluis. De rechtbank in Middelburg heeft enkele tientallen van hen een fors hogere planschadevergoeding toebedeeld dan het Sluise gemeentebestuur wilde betalen.  Omwonenden protesteren al jaren tegen de eind 2004 neergezette windmolens. De strijd tegen de […]

Beroepsschrift Raad van State windpark U...

  Beroepsschrift Raad van State windpark Urk/NOP Het NKPW heeft op 17 februari 2011 een beroepsschrift naar de Raad van State gezonden tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen voor het windpark Urk/Noordoostpolder.  Naast een aantal onderwerpen van inhoudelijke aard op het gebied van: de geluidsbelasting, landschapsvervuiling, aantasting van het IJsselmeer als Natura 2000 gebied, de […]

Geen windturbines binnen 2 km van woning...

Met de bouw van windturbines op korte afstand van woningen worden Europese burgerrechten geschonden. Dat vinden honderd inwoners van de gemeente Houten, die deze week bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een verzoekschrift hebben neergelegd. Zij verzoeken het Europees Hof windturbines binnen twee kilometer te verbieden, hetgeen grote gevolgen zou hebben voor […]

Rechter geeft Sluis uitstel schadeclaims

  De voorzieningenrechter in Middelburg heeft de gemeente Sluis uitstel verleend voor de behandeling van de schadeclaims tegen de windmolens in de Hoofdplaatpolder. In een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 25 maart zouden 36 verzoeken om een planschadevergoeding worden behandeld. Deze vergadering gaat door het verleende uitstel niet door. De planschadeverzoeken komen […]