De SER heeft op haar website een “factchecker” geplaatst en zegt daarmee de feiten over windenergie op een rijtje te zetten en een eind te maken aan alle onjuiste verhalen die de ronde doen. Maar, anders dan waartoe een behoorlijk handelende overheid toe gehouden is, staat deze factchecker vol staat met onjuistheden en met onvolledige en tendentieuze informatie. De voordelen van windenergie worden systematisch zwaar aangezet, terwijl de nadelen – vooral voor omwonenden – al even systematisch worden afgezwakt.

Het NKPW en de NLVOW hebben hun bezwaren voorgelegd aan de heer Nijpels, voorzitter van de door de SER aangestelde Borgingscommissie. Hij reageerde met een kort nietszeggend schrijven met bijlage. Wij hebben hem daarop verzocht alsnog inhoudelijk op onze bedenkingen te reageren. Tevergeefs. Vervolgens wendden wij ons tot de voorzitter van de SER, mevrouw Hamel, maar dit leverde evenmin een bevredigende reactie op.
Vanwege deze onbehoorlijke gang van zaken hebben wij bij de Nationale Ombudsman een klacht tegen de SER ingediend. Het gaat immers niet aan dat een voor de overheid optredende instantie als de SER onjuiste informatie verspreidt over windenergie. Dit weegt voor ons extra zwaar vanwege de pretentie van objectiviteit waarmee ook deze aflevering van de factchecker de wereld in wordt gezonden. Het is voor ons onbegrijpelijk dat een gezaghebbend instituut als de SER zich op deze wijze presenteert.
Wij wijzen wij er in de klacht ook op dat in onze ogen het probleem van ondeugdelijke informatie over windenergie van de kant van de overheid breder is.
24 februari 2016.