Het Aarhus Compliance Committee bericht vanuit Genève dat de klacht van de NLVOW wegens schending van het Verdrag van Aarhus ontvankelijk is verklaard!

Dit betekent dat de klacht door de eerste test is gekomen en dat het Koninkrijk der Nederlanden nu vijf maanden de tijd heeft om zicht te verweren tegen de beschuldigingen van de NLVOW.
22 december 2015.
Zie ook Leeuwarder Courant, 22 december 2015.