Deze Notitie geeft een overzicht van de geluidsregels voor windturbines die sinds 2011 van kracht zijn, de verschillen met de oude regels, en de onvolledige en onjuiste informatie van het Rijk op het gebied van windturbinegeluid.

Samenvatting
– De geluidsregels voor windturbines zijn met ingang van 2011 aanzienlijk verruimd.
– Dit gebeurde om ruimte voor windenergie te scheppen tegen net aanvaardbare volksgezondheidseffecten; een schoolvoorbeeld van gelegenheidsregelgeving.
– Voor alle vormen van industrielawaai geldt een norm die bepaald wordt door het geluidsniveau van de omgeving. Alleen voor windmolengeluid is een uitzondering gemaakt, met een algemene norm die voor landelijk gebied onacceptabel hoog ligt.
– Windmolens mogen nu binnenshuis overal driemaal zoveel ernstige hinder veroorzaken als snelwegen.
– Lnight geeft geen extra bescherming voor de nacht.
– Omwonenden die aan de nieuwe normen (47 dB Lden) worden blootgesteld zijn gegijzeld. Vertrekken kan niet omdat de woning onverkoopbaar is geworden (Noordoostpolder, veenkoloniën).
Fred Jansen, 8 september 2014.