De Staat der Nederlanden houdt op het gebied van windenergie onvoldoende rekening met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus. Het NKPW deelt deze mening met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) die op grond hiervan een klacht tegen de Staat wil indienen. Het NKPW werkt hieraan van harte mee en nodigt u uit om uw bijdrage te leveren.
Het mede door de Europese Unie ondertekende Verdrag van Aarhus legt verschillende rechten van burgers en plichten van overheden vast op het gebied van milieuaangelegenheden. Ook Nederland heeft het verdrag geratificeerd, waarmee het Rijk hoort te waarborgen dat burgers toegang hebben tot informatie, dat zij kunnen deelnemen aan de besluitvorming, en dat de burger toegang heeft tot de rechter.
Op het gebied van windenergie scoort de overheid een flinke onvoldoende, wat de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) er toe heeft gebracht een klacht tegen de Staat in te dienen bij het Compliance Committee van de Economische Commissie voor Europa. Dit is de instelling die moet toezien op de naleving van het verdrag. Het NKPW sluit zich van harte bij dit initiatief aan.
In deze notitie vindt u meer informatie.
30 juli 2014.