De komst van windmolens heeft op het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een vermindering van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Van enkele tientallen woningen op Sint Philipsland is vorig jaar de WOZ-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de OZB-aanslag.
Bron: Binnenlands Bestuur, 15 september 2013.