Windmolens draaien de eerste twee jaar alleen maar om de eigen ‘foot print’ goed te maken. De fysicus Fred Udo leidt dit af uit gegevens van de energie die nodig is voor constructiematerialen, bouwen, installeren en in bedrijf hebben van windturbines.

De rijksoverheid en windturbinesector vertellen bij voortduring dat windmolens binnen 3 tot 6 maanden de energie die voor de molen nodig is terugverdienen. Zie de website Windenergie.nl die onder de verantwoordelijkheid van de ministers van EZ en I&M valt. Dit is echter een veel te gunstige voorstelling van zaken.

Udo heeft zowel de CO2 uitstoot berekend die gepaard gaat met windmolens, als de hoeveelheid energie die voor de molens nodig is. De berekeningen zijn op grond van internationaal verzamelde cijfers uitgevoerd. De eerste benaderingen komt uit op een terugverdientijd van 23 maanden, de tweede op minstens 22,4 maanden.

Omdat in Nederland windturbines vanwege de subsidieregels na 15 jaar worden afgeschreven, is 13% van de totale draaitijd nodig om de kost de ‘foot print’ te compenseren.

17 april 2013

Het artikel van Fred Udo is ook te vinden op: http://www.clepair.net/Udo201303payback.html