De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de nieuwe, versoepelde geluidsregels van 1 januari 2011 zijn opgenomen bieden de mogelijkheid om voor “bijzondere lokale omstandigheden” maatwerk toe te passen. Dit wil zeggen dat onder die omstandigheden een lagere norm tot de mogelijkheden behoort. Volgens de Rechtbank Alkmaar moet een stille omgeving met een laag achtergrondniveau als bijzondere omstandigheid gezien worden.

Een aantal gemeentes is van mening dat een omgevingsniveau dat lager ligt dan het hoge, algemene niveau waar de AMvB vanuit gaat, geen “bijzondere lokale omstandigheid” is. Om deze reden vindt bijvoorbeeld de gemeente Noordoostpolder dat zij geen maatwerk mag instellen, en weigert zij om over scherpere geluidsnormen na te denken.

De Rechtbank Alkmaar stelt vast dat deze interpretatie niet deugt. In de zaak over een solitaire turbine in Sint Maartensbrug (gemeente Schagen) spreekt de bestuursrechter uit dat het lage achtergrondniveau dat hier heerst als bijzondere lokale omstandigheid moet worden aangemerkt. De rechter verplicht de gemeente een maatwerkvoorschrift op te stellen dat passend is bij het lage niveau.

De rechter gaat nog verder. Hij stelt nadrukkelijk vast dat de AMvB “niet uitsluit – en dus toelaat – dat als maatwerkvoorschrift een geluidsnorm wordt gesteld met een waarde in een andere eenheid dan Lden en Lnight, zoals dB(A).” Dit is een vergaande uitspraak, die betekent dat de gemeentes weer voor een eenvoudige meetbare norm kunnen kiezen, in plaats van de jaargemiddelde waardes van de AMvB die niet te handhaven zijn.

Fred Jansen, 9 maart 2013.