Eerlijk discussiëren over windenergie

Het NKPW verdraait feiten en vertelt fabeltjes over de invloed van windstroom op het rendement van de elektriciteitscentrales, aldus Gerard Schepers, lector aan de NHL Hogeschool Leeuwarden. Gedetailleerde praktijkgegevens uit de VS en Ierland tonen echter aan dat we hier met een ernstig verschijnsel te maken hebben, en er zijn sterke aanwijzingen dat in Nederland hetzelfde aan de hand is. Helaas neemt het ministerie van EZ dit verschijnsel niet serieus. De minister vindt het niet nodig om de praktijkcijfers op te vragen en te onderzoeken hoeveel windenergie op deze wijze verloren gaat.

Lees het antwoord van Fred Jansen (voorzitter NKPW) op de uitspraken van Gerard Schepers. Zie ook de bespreking van het onderzoek uit de VS door Fred Jansen.