Vereniging Hart voor het Groene Venster overweegt de besluitvorming rond de bouw van de drie windmolens in Giessenburg voor te leggen aan de Nationale Ombudsman.

Vorige week (begin maart 2012) gaf de Raad van State aan dat de gemeente Giessenlanden de vergunningsprocedure correct had uitgevoerd en dat de drie windturbines dus gebouwd mogen worden. Verliezer zijn de omwonenden en de Vereniging Hart voor het Groene Venster, die zich met hand en tand verzet hebben tegen de komst van de molens.

Bij Martin Struijk, voorzitter van Hart voor het Groene Venster, zorgt vooral de manier waarop het besluit is genomen voor een bittere nasmaak.
“Als je de uitspraak van de Raad van State goed leest, merk je dat er maar één brief van de provincie nodig was geweest om de gemeente Giessenlanden op de hoogte te brengen van de andere zienswijze wat betreft de plaatsing van de windmolens. Formeel wist Giessenlanden het niet, maar het was in de wandelgangen allang duidelijk dat Provinciale Staten en dus de burgers die windmolens helemaal niet op deze locatie wilden hebben. Dat maakt het wrang: het huidige beleid geeft aan dat er geen windmolens in Giessenburg mogen komen, maar ze gaan er nu toch gebouwd worden.”

Die onvrede zorgt ervoor dat de vereniging overweegt om naar de Nationale Ombudsman.

“Niet om de bouw van de molens nog tegen te houden. Daarvoor hebben we het maximale gedaan. Maar ik hoop dat hierdoor bestuurders minder hautain worden en meer luisteren naar de burgers. Nu is er de uitstraling: ‘We weten wel wat goed voor jullie is.’ Een houding die populistische partijen in de kaart werkt.”

Stichting Groene Hart, 12 maart 2012