Op het land wil Zeeland geen nieuwe grootschalige windmolenparken. Reeds bestaande parken kunnen worden geïntensiveerd, solitaire molens worden onder voorwaarden toegestaan.

In het coalitieprogramma richt de provincie zich vooral op concentratie voor grote windmolens, zoals de offshore-windparken. Deze vorm biedt tevens economische voordelen voor productie- en onderhoudsbedrijven, die in de Zeeuwse havens een uitstekende locatie voor vestiging kunnen vinden. Op het land wil het college geen nieuwe grootschalige parken. De (kleine) reeds bestaande parken kunnen worden geïntensiveerd en gemoderniseerd. Solitair geplaatste, kleine windmolens wil het college onder voorwaarden in het buitengebied toestaan.

Deze voorwaarden komen in het Omgevingsplan te staan. Het college wil een actieve lobby voeren richting Den Haag en/of Brussel om ervoor te zorgen dat de rijksopdracht voor windenergie ook een financiële (subsidie)regeling krijgt. Tevens dienen kosten van aansluiting van de windmolenparken op het landelijke energienet niet alleen voor rekening van Delta NV te komen.

Zeeland.nl, 7 april 2011