De ontploffing van de Japanse kerncentrale bij Fukushima was voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel aanleiding om kort voor enkele belangrijke deelstaatverkiezingen de zeven oudste Duitse kerncentrales per direct te sluiten.

Kernenergie is in Duitsland zeer omstreden, maar het plotseling stilleggen van deze centrales werd als ondoordacht beschouwd, omdat het zonder hun inbreng technisch een zware opgave is de netspanning landelijk op peil te houden. 

De regering Merkel heeft daarom onlangs plannen gelanceerd voor een kernenergievrij Duitsland, waarin alle belemmeringen voor het plaatsen van windturbines worden opgeruimd, zodat het hele land, waar ook maar enigszins mogelijk, volgezet kan worden met windturbines.

Volgens de German Wind Energy Association (BWE) staan landelijk momenteel al 21.607 turbines opgesteld, voor een groot deel in Noord-Duitsland, maar daar kunnen er nog meer bij en nu zullen ook de zuidelijke deelstaten eraan moeten geloven.

Om de opgewekte stroom efficiënt te kunnen transporteren en te verdelen is bovendien voorzien in de aanleg van een nieuw hoogspanningsnet van 3.600km met ‘monstermasten’ van 80m hoog. Dit roept bij velen de vraag op, of de overgang naar hernieuwbare energie het Duitse landschapsschoon niet op grote schaal zal verwoesten.

Hoewel de Groenen bij de laatste verkiezingen aanzienlijk hebben gewonnen, dreigen hun vertegenwoordigers in een lastig parket te raken. Hun aanhang blijkt zich namelijk niet alleen te manifesteren bij demonstraties tegen kerncentrales, maar vaak zijn dezelfde actievoerders ook de kern van plaatselijke protesten tegen de aanleg van windparken. Dezelfde houding treft men in alle lagen van de bevolking aan: tegen kernenergie, maar als het om windparken gaat, ‘not in my backyard’.

Lees het oorspronkelijke artikel, der Spiegel online, 13 april 2011

Het slot is gewijd aan de weerstand die het plan ‘Urk/NOP’ in Nederland heeft opgeroepen.