Vorige week stuurde Harold Lewis, Emeritus Professor of Physics, University of California, Santa Barbara, een open brief aan de voorzitter van de American Physical Society (APS), waarin hij zijn lidmaatschap opzegde.

Als reden gaf hij aan, dat hij zich, na een lidmaatschap van 67 jaar, niet langer kon verenigen met het eenzijdige beleid van APS ten aanzien van “climate change”, dat hij kenschetste als “the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life”. 

Lewis’ kritiek richt zich met name op het feit, dat het zijns inziens de APS niet in eerste instantie meer lijkt te gaan om objectieve beoefening van wetenschap, maar om geld, heel veel geld.

“It is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave.”

“I think it is the money, exactly what Eisenhower warned about a half-century ago. There are indeed trillions of dollars involved, to say nothing of the fame and glory (and frequent trips to exotic islands) that go with being a member of the club.”

De schrijver van het artikel in de Daily Telegraph, waarin de brief van professor Lewis integraal staat afgedrukt, vervolgt met een artikel over de reacties daarop van diverse andere natuurkundigen.

Het gaat ons (NKPW) er hier niet om een standpunt in te nemen in dit debat, maar om een parallel te trekken met de wijze, waarop de windlobby er tot nu toe in slaagt de politiek voor zijn karretje te spannen tegen een aanzwellende stroom van argumenten in, dat windturbines maar een zeer bescheiden rol kunnen spelen in onze toekomstige energievoorziening en dat zij niet helpen de uitstoot van CO2 te beperken, maar die op z’n best niet al teveel vergroten.

Ook hier lijkt de macht van het geld bepalend, zoals wordt aangegeven in de hier te bekijken documentaire “Wind turbines and the tissue of lies” (ca. 25 minuten), uitgebracht door “Europe’s Ill Wind” website en gesponsord door EFD, “the Europe of Freedom & Democracy group” in het Europees Parlement.

The Daily Telegraph, 12 oktober 2010