De provincie Groningen houdt niet meer bikkelhard vast aan de komst van windmolens in oost-Groningen. De nieuwe gedeputeerde William Moorlag is nog wel steeds voorstander van die molens, maar wil ze er niet ten koste van alles doordrukken, wanneer er in de streek geen draagvlak voor is. Dat meldt een blije Streekraad oost-Groningen.

Na de definitieve vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen door Gedeputeerde Staten zijn de Streekraadgemeenten teleurgesteld over de verregaande regulering die de provincie bij het ruimtelijk beleid hanteert. Middels een provinciale verordening gaat de provincie hierin heel ver. De Streekraadgemeenten hebben al in een eerdere reactie laten weten dat hiermee de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten opzij wordt gezet en zij te maken krijgen met veel beperkingen bij de ontwikkeling van eigen ruimtelijke plannen. Wel heeft de provincie afgezien van de plannen van de bouw van windmolens langs de N33 als mocht blijken dat er in de regio geen draagvlak voor is.

Gedeputeerde Moorlag wil de oude provinciale plannen niet doordrukken. Met dit besluit zijn de gemeenten in Oost-Groningen in hun nopjes, want zij zagen dat plan helemaal niet zitten. Maar het spreekwoord is toch: gooi geen oude schoenen weg, voordat je nieuwe hebt! Bij de provincie blijft de klok nog even stil staan en wordt niet aan nieuw beleid gedacht. Nu het oude plan van de baan is, willen de Streekraadgemeenten wel snel verder met de winning van duurzame energie.

Molens in de Eekerpolder kan een eerste stap zijn, maar er is meer nodig. Windmolens, biogasinstallaties en zonnepanelen waar ze wel goed in het landschap passen en geen overlast bezorgen, stelt de Streekraad. De Streekraadgemeenten willen niet afhankelijk worden van het gas van Medvedev. Ze willen zelf voor de regio energie winnen, daarom ook is er een energieplan opgesteld. Onderdeel van dit plan is om samen met haar inwoners en de rijksadviseur voor het landschap een energielandschapsplan te maken. Een kaart met acties voor de komende 10 jaar, ‘’waardoor onze regio flink minder afhankelijk wordt van het Russische gas. We zullen aan de slag moeten, want we komen er niet met de plannen van de provincie.’’

Groninger Internet Courant, 19 juni 2009