Donderdagavond, 13 september, 18.30u, zal de Provincie Noord-Holland debatteren over de voorgenomen windmolenstop in Noord-Holland. Gedeputeerde staten (VVD, D66, PvdA en CDA) willen graag inzetten op de duurzame energiebronnen zon, biovergassing en wind op zee. Dit beleidsvoornemen is niet nieuw! Tijdens de provinciale verkiezingen in 2011 was windenergie op land een belangrijk thema in het Provinciale verkiezingsdebat. Toen is duidelijk gekozen voor alternatieven zoals wind-op-zee.

 

Nu het beleidsvoornemen wordt uitgevoerd komt de discussie pas echt op gang. Verschillende initiatiefnemers in Zijpe, Hollands Kroon, Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en nog veel meer schieten in de stress omdat ze hun plannetjes in duigen zien vallen. Ze claimen allemaal dat er een groot draagvlak is voor windenergie. En als het draagvlak er nog niet is wordt het kunstmatig opgewekt door er een dure campagne tegenaan te gooien. In De Kop van Noord-Holland weten we ondertussen hoe het werkt, inclusief alle overlast die er dagelijks wordt veroorzaakt door de nieuwe generatie mega-windturbines. Sinds kort is er een meldpunt geopend voor windmolen klachten: www.windmolenklachten.nl

 

De temperatuur zal waarschijnlijk hevig oplopen tijdens het debat in het provinciehuis a.s. donderdagavond. Oppositiepartijen Groen Links en SP zijn het helemaal niet eens met de voorgenomen “windmolenstop”. Wij zullen tijdens het debat onze mening duidelijk naar voren brengen en de verwachting is dat alle “windturbine plannen makers” dit ook zullen doen. Dat belooft nog wat!

 

Het debat is openbaar en wij raden iedereen aan om hier ook aanwezig te zijn.
Locatie: Provinciehuis Noord Holland, Wilhelmina van Pruisenzaal

Dreef 3, 2012 HR Haarlem. Aanvang 18.30u.

 

Wij zijn heel erg blij met het voorgenomen besluit. Eindelijk kan de discussie over duurzame energie nu op een eerlijke manier worden gevoerd. In plaats van de focus op windenergie op land kan er nu worden gezocht naar alternatieven waar wel een groot draagvlak voor is. En zonder dat het nodig is om er een dure publiciteitscampagne tegenaan te gooien.

Duurzame initiatieven moeten van onderaf komen! Daarom sluiten wij ons aan bij de nieuwe beweging ADIN. Deze afkorting staat voor Alternatieve Duurzaamheids Initiatieven Nederland en is het antwoord op de eenzijdige windenergiefocus in Nederland!

Inwoners van Noord-Holland en heel Nederland sluiten zich uit vrije wil aan bij deze beweging. Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe neemt het voortouw!

 

Persbericht Debat Windmolenstop NH, 13 september 2012

 

Namens,

Woordvoerder, dhr. H.G. Dasselaar

Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe

Platform Windenergie de Zijpe