Op dinsdag, 15 mei 2012, wordt er een landelijke demonstratie gehouden tegen de bouw van windturbines en aanleg van windparken op land en zal een petitie worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Energie. Bij de organisatie werken een viertal grote actiegroepen samen onder de naam "Tegenwind Veenkoloniën". Het NKPW heeft de actie overgenomen en andere actiegroepen sluiten zich erbij aan. Wij rekenen op een massale opkomst en roepen iedereen op de online petitie te ondertekenen.

Er is op 8 april 2012 een persbericht uitgegaan om de media te informeren en prominenten worden aangezocht hun steun te betuigen.

 

Samenwerkende actiegroepen (met links):

– Tegenwind Veenkoloniën – woordvoerder Rob Rietveld – e-mail – (tel. 0598-491740)

– Platform Storm

– Tegenwind N33

– Wind Nee

– Tegenwind Hunzedal 

 

Rob Rietveld verzoekt andere actiegroepen die aan de demonstratie willen deelnemen, vooraf een contactpersoon aan hem te willen doorgeven om via hen gegevens en acties te kunnen uitwisselen. Voor de organisatie (politie en Tweede Kamer) hoort hij ook graag per actiegroep hoeveel deelnemers bij benadering verwacht worden.

 

Petitie

Onder de kop "Geen ziekmakende windturbines in de leefomgeving" vindt u de tekst van het verzoekschrift met een inleiding op petitie.nl

De tekst met handtekeningenlijst wordt op de dag van de demonstratie in den Haag om 13:30u aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Energie.

 

Persbericht

Veenkoloniën, 8 april 2012
Aandacht voor ernstige bedreiging door windturbines


Petitie tegen ziekmakende windturbines in de leefomgeving

Tegenwind Veenkoloniën heeft een petitie opgesteld tegen de komst van ziekmakende windturbines in de leefomgeving. Met de petitie wil de actiegroep de aandacht vestigen op de ernstige bedreiging die windturbines vormen voor: de leefbaarheid van de omgeving, de gezondheid en de financiële situatie van omwonenden, de lokale economie, de natuur en de veiligheid.

Tegenwind Veenkoloniën, een samenwerkingsverband tussen Platform Storm, WindNee, Tegenwind Hunzedal en Tegenwind N33, roept iedereen op om deze petitie te tekenen. Dat kan via de verschillende plaatselijke actiegroepen, of via de site www.petities.nl .
Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) ondersteunt de petitie.
Het NKPW vraagt alle actiegroepen elders in het land, die strijden tegen ziekmakende windturbines in hun leefomgeving, om deze petitie uit te dragen onder hun leden/donateurs.

Op dinsdag 15 mei zal Tegenwind Veenkoloniën de petitie in Den Haag aanbieden aan de Kamercommissie Energie.
 Deze Kamercommissie heeft een belangrijk aandeel in de beslissingen rondom windenergie in Nederland, en dus ook in de Veenkoloniën.


Tegenwind Veenkoloniën wil met zoveel mogelijk tegenstanders naar Den Haag. Op dit moment is men druk in onderhandeling met touringcarbedrijven om bussen te huren. Wanneer men mee wil met de bus naar Den Haag, kan men zich aanmelden via www.tegenwindveenkolonien.nl of via de plaatselijke actiegroep.