Voor het opwekken van duurzame energie moet de mogelijkheid worden onderzocht om een windmolenpark op de Afsluitdijk te bouwen. Die oproep deed CDA-Kamerlid Michiel Holtackers maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer aan staatssecretaris Joop Atsma (Milieu). Hij werd daarbij gesteund door GroenLinks.

De CDA’er wijst er op dat de Afsluitdijk aan een opknapbeurt toe is. Als de dijk toch onder handen wordt genomen, kan wat hem betreft ook worden gekeken naar de optie van een windmolenpark. Volgens hem hoeft zo’n park niet op subsidie te draaien. Hij wil daarom dat Atsma de mogelijkheid bekijkt om samen met het bedrijfsleven zo’n park te realiseren.

 

Atsma kijkt positief naar het idee. Hij wil dat in het te maken onderhoudsplan rekening wordt gehouden met het eventueel plaatsen van windmolens.

 

Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde eerder dat windmolens op de Afsluitdijk waarschijnlijk rendabel zijn. De angst bestaat wel dat de wieken veel vogels het leven kosten.

 

de Telegraaf, 5 december 2011

 

 

Commentaar NKPW

 

Jaren geleden was er het IPWA – Interprovinciaal Windmolenplan Afsluitdijk – van de provincies Noord-Holland en Friesland om ter weerszijden van de Afsluitdijk grote groepen windmolens te plaatsen. Dat plan was indertijd mede aanleiding tot de oprichting van het NKPW.

Door grootschalige protestacties is dit plan toen in de ambtelijke laden verdwenen.

 

Het is wellicht aan te bevelen in dit verband ook nog eens te kijken naar de bevindingen van de adviseur van de Raad van State inzake de invloed van windparken op de stabiliteit van de dijken van de Noordoostpolder.