Op de website van ‘De Groene Rekenkamer’ wordt een aanbeveling van de Nationale Ombudsman van 1 augustus 2011 geciteerd onder de titel: Overheidsvoorlichting over windenergie is ‘vooringenomen’ en ‘niet behoorlijk’.

De Nationale Ombudsman wijst de regering erop dat over de voor- en nadelen van windenergie verschillend wordt gedacht en dat het daarom een overheid niet past in haar voorlichting over een dergelijk controversieel onderwerp een eenzijdig standpunt – vóór windenergie – naar buiten te brengen. De overheid dient actuele en objectieve informatie ter beschikking te stellen aan alle spelers in het veld.

 

Links:

– de Nationale Ombudsman – rapport 2011/221 Samenvatting
– de Groene Rekenkamer – artikel 

 

 

NKPW, 9 augustus 2011