Natuur en Milieufederatie Utrecht – NMU – organiseert op woensdag, 8 juni a.s., een informatiebijeenkomst over windenergie in de provincie Utrecht.

Het programma is te vinden op de web site van de NMU, waar belangstellenden zich tevens kunnen aanmelden.

 

De provincie Utrecht gaat in 2011 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie opstellen, waar ruimte voor windenergie onderdeel van uitmaakt. De NMU vindt het belangrijk dat windenergie een duidelijke plaats krijgt in deze structuurvisie. De NMU gebruikt de resultaten van een enquête en deze bijeenkomst om een advies voor de Provinciale Staten op te stellen.

 

De enquête kan tot 5 juni a.s. online worden ingevuld.