De provincie Noord-Holland wil twee omstreden windparken in Zijpe en Wervershoof toch opnemen in de windplannen voor de Kop van Noord-Holland.

Het gaat om het windmolenplan van Top-Wind bv bij Zwaagdijk-Oost in Wervershoof en om de opschaling van het windpark van Kennemerwind in Zijpe. Beide plannen zijn door de gemeenten afgewezen, na protesten vanuit de bevolking *) tegen de grootschalige windturbines.

 

De parken maken echter een nieuwe kans door de Crisis- en Herstelwet, die in maart van kracht werd. Deze wet zorgt voor kortere procedures bij bouwprojecten, met als doel de bevordering van de Nederlandse economie. Ook windparken vallen onder deze wet. Op grond van deze wet kan een provincie worden verplicht om door gemeenten afgewezen initiatieven toch te faciliteren.

 

TopWind en Kennemerwind hebben inderdaad dit verzoek gedaan. Gedeputeerde Bart Heller (GroenLinks) wil nu een regionaal windplan opstellen, dat als basis kan dienen om de twee windparken alsnog in te passen.

 

Een commissie van Provinciale Staten vergadert dinsdagavond over het plan. Er hebben zich vele insprekers gemeld, waaronder windenergie-criticus Fred Jansen uit Schagen. ,,Windenergie is op oneigenlijke gronden in de Crisis- en herstelwet opgenomen,’’ vindt hij. ,,En voor zulke zware maatregelen als het terzijdeschuiven van democratisch genomen raadsbesluiten mag de provincie zich niet achter keuzes van een vorig kabinet verschuilen.’’

 

Noordhollands Dagblad, 1 februari 2011.

 

*) NKPW archief

Commissie tegen windmolens Wervershoof

Windmolenbouwer dreigt met miljoenenclaim

 

Toevoeging 19 april 2011

Deze besluitvorming vond nog plaats in de vorige Staten. Na de statenverkiezingen van 2 maart 2011 is de samenstelling van de Staten van Noord-Holland zodanig gewijzigd, dat een volledig ander beleid ten aanzien van wind-op-land is geformuleerd, nl. “in Noord-Holland komt er geen windmolen meer bij.”