Geachte donateurs en sympathisanten van het NKPW,
 
Aanstaande dinsdagmiddag [14 dec. 2010] vindt in de Tweedekamer-commissie voor Infrastructuur en Milieu de behandeling plaats van de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de geluidsnormen zullen worden vastgelegd die in de toekomst zullen gelden voor te plaatsen windturbines op het land. Als deze AMvB inderdaad wordt vastgesteld zal dat voor allen die in de nabijheid wonen of komen te wonen van windturbines van grote, negatieve betekenis zijn. De thans geldende normen zullen nl. worden verruimd, wat inhoudt dat het veel moeilijker wordt windmolens tegen te houden op grond van de geluiidsoverlast die zij veroorzaken.

 
Als bijlage treft u hierbij aan, de brief van onze voorzitter van 10 december die aan deze Tweedekamer-commissie is gezonden. Hierin worden onze bezwaren overduidelijk kenbaar gemaakt aan de kamerleden.