In Nederland wordt voorlopig geen subsidie meer toegekend aan nieuwe windparken op zee. Dat valt op te maken uit het nieuwe subsidiestelsel voor groene energie dat gisteren aan de Tweede Kamer is gepresenteerd.

 Daarmee zet de regering van premier Mark Rutte een streep door de ambities van het vorige kabinet, dat vol inzette op wind op zee.

 

Alle groene energiebronnen moeten voortaan met elkaar concurreren om een grote pot met geld. Er zijn geen gescheiden subsidiepotjes meer. Wind op zee is een relatief kostbare vorm van duurzame energie en legt het daardoor af tegen goedkopere vormen als windmolens op land en afvalverbranding. Ook zonne-energie wordt waarschijnlijk onrendabel. *)

Bovendien is er een maximum gesteld aan de gesubsidieerde kostprijs van groene stroom van 15 cent per kilowattuur. Wind op zee is op dit moment pas rendabel vanaf 16 à  17 cent, zeggen verschillende experts. ‘Dat betekent dus het einde van windenergie op zee in Nederland’, zegt Chris Westra van ECN, het onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in groene energie.

Windmolenparken op zee hebben daarbij schaalgrootte nodig, terwijl het beschikbare budget juist afneemt. ‘De kansen voor windenergie op zee nemen inderdaad af’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), dat de nieuwe stimuleringsregeling (SDE+) uitvoert.

Volgens windenergiedeskundige Jaap Langenbach zullen energiebedrijven die windparken op de Noordzee willen bouwen, uitwijken naar Duitsland en Groot-Brittannië. Daar zijn de subsidies hoger.

Dit voorjaar zegde het ministerie van Economische Zaken nog een subsidie voor een windmolenpark op zee toe aan het Duits bedrijf Bard. Die subsidie kan oplopen tot euro 4,4 mrd. Eneco en Nuon, dat sinds vorig jaar in handen is van het Zweedse Vattenfall, hebben bezwaar aangetekend tegen de toekenning aan Bard. Beide bedrijven willen zelf windparken op de Noordzee bouwen.

Eneco, dat zijn strategie in hoge mate op windenergie baseert, ziet voorlopig ook geen nieuwe subsidies voor wind op zee in Nederland langskomen. Het bedrijf hoopt de energievorm door innovaties rendabel te krijgen.

De nieuwe SDE+-regeling gaat uiterlijk juli volgend jaar in. Er wordt jaarlijks voor circa euro 1,5 mrd aan subsidies vergeven. Dat bedrag wordt niet meer door de overheid betaald, maar moet komen uit een opslag op de energierekening. De energienota stijgt hierdoor de komende jaren.

Eneco, dat sterk op windenergie heeft ingezet, ziet voorlopig geen nieuwe subsidies […]

 

FD.selections/energie, 1 december 2010

 

*) Opm. NKPW

Als wind op zee van de baan is en zonne-energie ook niet meer voor subsidie in aanmerking lijkt te komen, neemt de kans dat plannen voor wind op land worden gehonoreerd in principe toe. Lokale actiegroepen en het NKPW zullen er hard aan moeten trekken de politiek ervan te overtuigen, dat windenergie überhaupt een slecht idee is, want relatief duur en niet in staat een deuk in een pakje bioboter te slaan als het aankomt op vermindering van CO2-uitstoot.