Oproep tot actie aan alle donateurs en sympathisanten

 

De regeringspartijen VVD en PVV zijn in de verkiezingscampagne duidelijk geweest over windenergie. Als zij zouden gaan regeren zou geen euro meer aan “die malle windmolens” besteed worden. Het CDA heeft zich daarentegen steeds tweeslachtig opgesteld. In de aanloop naar de verkiezingen schreef mevr. Van der Hoeven: “Innovatie moet niet worden gesubsidieerd met exploitatiesubsidies” en “Het (d.w.z. exploitatiesubsidies) kost miljarden en maakt bedrijven lui. Daar moeten we van af”.

Kort voor haar aftreden als demissionair minister EZ trok zij de wet terug die inpassing van windstroom in het net verplicht stelt. Wel weer beloofde zij een miljard aan subsidie voor het windpark Urk / Noordoostpolder. 

 

De ernstige twijfels over het nut van windenergie als manier om de energie- en klimaatvraagstukken aan te pakken hebben Den Haag bereikt. Begin oktober 2010 hielden de Vaste commissies voor EZ en VROM een hoorzitting die aantoonde dat windenergie weinig of niets bijdraagt om fossiele brandstoffen te vervangen. De twijfels zijn sindsdien alleen maar groter geworden.

De nieuwe minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) blijkt daar echter geen boodschap aan te hebben. Hij gaat door met steunverlening aan windpark Urk / Noordoostpolder: NKPW 1, heeft aangekondigd voorrang voor duurzame elektriciteit op het hoogspanningsnet zo snel mogelijk te willen realiseren: NKPW 2 en trekt zeer grote bedragen uit aan SDE-subsidie voor windenergie op land en op zee: NKPW 3.

 

Aanstaande maandag, 6 december 2010, houdt de Vaste kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een ENERGIEDEBAT, een uitstekende gelegenheid om de windenergie weer ter sprake te brengen. Daar zou de minister gevraagd kunnen worden om:

 

  • een kostenbaten analyse van wind-op-land. Die analyse heeft nog nooit plaatsgevonden, windmolens plaatsen was gewoon een goede zaak.
  • in dit onderzoek het extra brandstofverbruik van de gas- en kolencentrales door de inpassing van windstroom mee te nemen
  • niet op de resultaten van het onderzoek vooruit te lopen en beslissingen over subsidie voor windenergie, zeker op land, aan te houden totdat de resultaten beschikbaar zijn.
  • het vrijkomende geld aan onderzoek te besteden naar vormen van verduurzaming van de energievoorziening die wel perspectief bieden. (Zie ook: NKPW 4)

 
Wij roepen u op om vóór 6 december per mail of op andere wijze de EL&I-specialisten in de Tweede Kamer te benaderen en hen te vragen in het energiedebat de windenergie aan de orde te stellen. De vragen hierboven kunt u als kapstok gebruiken, maar er is natuurlijk niets op tegen om daar andere argumenten en vragen, mogelijk op de lokale situatie gebaseerd, aan toe te voegen.
 
Als u lijnen hebt naar andere kamerleden, gebruik die dan vooral. Het CDA, het sterkst op het platteland, moet doordrongen worden van de ernst van deze zaak. Er zijn boeren voor wie de windmolens als extraatje zeer welkom zijn, maar er wonen veel meer mensen op het platteland, ook boeren, die de dupe zijn van diezelfde windmolens. De leden van de VVD en PVV kunt u aan hun verkiezingsbeloften herinneren.
 
De komende weken worden cruciaal voor de voortgang van de wilde plannen van het vorige kabinet en van minister Verhagen. Uw inbreng is daarbij van belang.
 
Met vriendelijke groet,

Fred Jansen, voorzitter NKPW