Sinds eind 2009 stelt Stichting GigaWiek zich teweer tegen de plannen van de gemeente om drie windturbines van 150m hoog neer te zetten binnen een straal van 1,5km van nieuwe vinex-wijken in Houten Zuid.

 

GigaWiek, dat zegt inmiddels 200 huishoudens te vertegenwoordigen, probeert meer wijkbewoners te betrekken, o.a. door het huis-aan-huis verspreiden van flyers.