Op ons vasteland staan nu ruim 2.000 windturbines. Daar moeten er nog veel meer bij komen. Waarom? Zet windenergie dan zoden aan de dijk? Wie heeft nut en noodzaak van de turbines aangetoond? En wie heeft de balans tussen maatschappelijke kosten en baten berekend?

SPIL 2009(5).