Een meerderheid van de gemeenteraad van Twenterand heeft nee gezegd tegen de komst van vier of vijf windmolens in de Oosterweilanden, Vriezenveen.

 

Een meerderheid van de gemeenteraad van Twenterand (CDA, LLT/VVD, Roozeboom en Gemeentebelangen, samen 13 van de 23 raadszetels) heeft dinsdagavond nee gezegd tegen de komst van vier of vijf windmolens in de Oosterweilanden. PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

Volgens Hans Zebel (PvdA) gaat het niet om de vraag of een windmolen wel of geen gezicht is in het landschap of dat het een gevaar is voor vogels. „We hebben geen tijd meer om te wachten om aan het verminderen van CO2 uitstoot te werken”, hield Zebel zijn collega’s voor. „We moeten alles doen wat mogelijk is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Mensen die nu nog beweren dat het allemaal wel meevalt of dat de poolkappen helemaal niet smelten, denken vast ook nog dat de aarde plat is.”

Een meerderheid van de raad blijft echter tegen een windpark, een initiatief van Raedthuys Windenergie bv in Enschede . „We zijn niet tegen windenergie”, aldus Bertus Wessels (CDA). „Maar wel tegen de plek. Wij hebben bovendien liever vier windparken met veertig molens dan veertig locaties voor vier molens.”


Om een bijdrage aan het milieu te leveren, vinden de meerderheid dat de gemeente moet inzetten op andere vormen van ‘groene stroom’.


De opstelling van de raad wil nog niet zeggen dat geen windmolens in de Oosterweilanden komen te staan. De provincie Overijssel gaat er vanuit dat de gemeente Twenterand meewerkt aan de realisatie van het windparkje op de grens met Almelo. In de Omgevingsvisie voor Overijssel wordt de bouw van windmolens in

de Oosterweilanden mogelijk geacht.


De provincie kam medewerking zelfs opleggen met per 1 januari geldende nieuwe wetgeving in de hand.


Tubantia, 16 december 2009.