Hebben de grote turbines van het toekomstige Windpark Noordoostpolder invloed op de veiligheid en stabiliteit van de dijken in de Noordoostpolder? Als het goed is niet, zegt het Waterschap Zuiderzeeland.

 

Maar verschillende leden van de algemene vergadering zijn er niet gerust op. "Risico nummer een is het omvallen van de molen en het stuiteren op de dijk", zegt Erik Oosterom van de Algemene Waterschapspartij. Ook Jan Riemens (Fractie Ongebouwd) is er niet gerust op: "Het gaat om trillingen bij het heien van het fundament voor de turbine en om constante trillingen bij het draaien. Het gaat om de afstand tot de dijk en het geweld dat daarmee gepaard gaat."

Het comité Urk Briest, dat zich verzet tegen het windpark, vraagt al langer aandacht voor de veiligheid van de dijken. Onduidelijk is, zegt Urk Briest, of er onderzoek is geweest naar de effecten van de trillingen. "Dat is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer", aldus heemraad Jan Nieuwenhuis. In dit geval de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Urk Briest stelt dat de kwel van water door de dijk toeneemt en de stevigheid van de dijk te leiden heeft. "Deze informatie is door het waterschap en Rijkswaterstaat tot nu toe behoorlijk onder de pet gehouden", zegt Tiemen Roos van Urk Briest. Zuiderzeeland legt het beleid voor windmolens op dijken na de zomer ter inzage. Dan kan iedereen officieel reageren. "Er zullen best reacties komen", aldus dijkgraaf Henk Tiesinga.

 

De Stentor, 2 juli 2009