De kosten van elektrotechnische installaties in een windturbine vallen volgens de VNG onder de bouwkosten waarover leges moeten worden betaald.