Zes windmolens staan er straks aan de rand van het Purmerbos. Tenminste als het aan de initiatiefnemers ligt. En de gemeenteraad donderdag instemt met een wijziging van het bestemmingsplan. Ondertussen voeren omwonenden hartstochtelijk een tegenactie.

 

Een protestpetitie, een brief naar alle gemeentefracties en het verzoek om donderdag – tegen de mores van het te nemen raadsbesluit in – het woord te mogen voeren. Bewoners van de Oosterweg hebben zich verenigd om de komst van de windmolens tegen te houden. Bob Joorse spreekt namens de actievoerders.

Vechten tegen (wind)molens, dat loopt vaak verkeerd af.
,,Wij hebben goede hoop dat in dit geval het gezonde verstand zal zegevieren.”,

Wat is jullie bezwaar?
,,Die molens komen op 250 meter van onze voordeur te staan. Veel te dichtbij.”,

Dat is ruim twee voetbalvelden, klinkt niet echt dichtbij.
,,Wij weten op grond van wetenschappelijk onderzoek dat het zelfs schadelijk is om binnen twee kilometer van een windmolen te wonen.”,

Schadelijk?
,,Geluidshinder, slagschaduw, ijs dat bij vorst van de vleugels vliegt. En ongevaarlijk zijn die windmolens ook niet. Er zijn recent een paar incidenten gebeurd waarbij zo’n rotorblad afbrak. Als dat straks hier gebeurt, vliegt zo’n ding wel mooi bij ons door het dak.”,

Is dit geen typisch gevalletje van ‘niet in mijn achtertuin?’
,,Zullen we ze dan maar bij jou in de achtertuin zetten? Zeggen we ook tegen de politici in de gemeente. Ze moeten gewoon een betere plek zoeken.”

 

Noordhollands Dagblad, 9 juni 2009