Michael Daamen woont in de rustieke Oud Dintelsepolder aan de Slobbegorsedijk op een paar honderd meter van het beoogde windpark Oud Dintel vandaan.Hij is een groot voorstander van duurzame energie, dus ook van windenergie. "Het probleem zit hem niet zozeer in deze locatiekeuze als wel het feit dat de gemeente Moerdijk de regie op windenergie volkomen is kwijt geraakt."

 

Daamen weet waarover hij praat. In het dagelijks leven adviseert hij uitvoeringsorganisaties op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap. Maar in zijn eigen gemeente worden zijn adviezen – letterlijk – in de wind geslagen. "Moerdijk baseert zich bij haar windvisie op sterk verouderde gegevens. De windmolentjes, die in 2000 achter de boerderij werden gebouwd zijn toch net even anders dan de ‘Eiffeltorens’ van 150 meter, die ze nu overal in het land in slagorde oprichten. Het zijn compleet andere objecten geworden. Moerdijk moet daar totaal nieuw beleid op maken."

Aan de Roleplaatweg wil Raedthuys zes windturbines op een rij zetten. Daamen hekelt het gevoerde hapsnap beleid. "Hier een windparkje, daar een windparkje. Zodra een windenergieproducent of grondeigenaar zich tot een gemeente wendt, worden serieus de mogelijkheden onderzocht. Zo verkwanselen we het landschap. Een flinke rij windmolens in de Flevopolder is een heel ander zicht. Ik heb net zo veel last van de molens aan de Sint Antoinedijk op Halderbergs grondgebied als hier. Maar verder kijken dat de gemeentegrens lukt de lokale overheid kennelijk niet."

Dan is er nog het verschil in milieubeleving. "Die valt altijd positief uit voor hen, die economisch belang hebben bij een windpark."

Daamen hoopt via buurtoverleg, waarin ook Caroline Hendriks een actieve rol heeft, te komen tot een gemeentelijk platform duurzame energie. "In de gemeentelijke visie Moerdijk in 2030 wordt bijvoorbeeld met geen woord gerept over duurzaamheid. De ontwikkelingen staan niet stil. Biovergisting, zonne-energie of koud- en warmteopslag bijvoorbeeld. Rijk Zwaan doet het al. Nu Moerdijk nog."

 

BN De Stem, 3 juni 2009