Op dinsdag 26 mei as. organiseert ’the European Platform Against Windfarms’ een persconferentie in Brussel’, onder de noemer ‘Windfarms, the modern plague of Europe’. Vertegenwoordigers uit allerlei Europese landen zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Voorzitter Fred Jansen van het NKPW heeft hieraan gehoor gegeven, en dit vergezeld doen gaan van een persbericht.