De gemeente Moerdijk en Essent onderzoeken of de energieleverancier te weinig leges heeft betaald over de bouw van zes windmolens die aan de Sabinadijk bij Heijningen moeten komen. Dat doen ze na schriftelijke vragen van SP-raadslid Chris Verschuren over dit onderwerp.

 

Volgens Verschuren loopt de gemeente Moerdijk tienduizenden euro’s aan bouwleges mis doordat Essent bewust een te lage opgave heeft gedaan van de bouwkosten. De leges bij de afgifte van een bouwvergunning worden berekend aan de hand van de geschatte bouwkosten.

Volgens het SP-raadslid past Essent een truc toe door alleen de kosten van de buitenkant van de molen op te voeren en niet die van het dure, elektrische binnenwerk omdat die onder inrichtingskosten zouden vallen waarover geen leges verschuldigd zijn. Verschuren verwijst daarbij naar een uitspraak van het Hof in Amsterdam. Dat bepaalde in 2003 dat over het binnenwerk van een windmolen ook leges moeten worden betaald.

Woordvoerder Rik Hammer van Essent zegt dat het bedrijf ’te goeder trouw van andere gegevens is uitgegaan. "We gaan de zaak samen met de gemeente onderzoeken. Zo nodig zullen we de ontstane situatie corrigeren en eventueel verschuldigde leges betalen." De gemeente zegt de zaak te bestuderen.

 

BN De Stem, 19 mei 2009