Door onjuiste opgave van de bouwkosten van windmolens lopen gemeenten mogelijk miljoenen euro’s aan bouwleges mis. Rijnwoude is de eerste die de zaak oppakt.

 

Ingrijpen 

Windmolengemeenten in heel Nederland kijken naar Rijnwoude. Gaat deze Zuid-Hollandse gemeente met succes 120.000 euro aan misgelopen bouwleges terugvorderen van windmolenbouwer Prodeon? Dat ziet er wel naar uit. Formeel moet het college volgende week besluiten over de kwestie die de politiek al geruime tijd bezighoudt. Maar de opdracht van de gemeenteraad is duidelijk: ingrijpen en navorderen.

 

Te laag bedrag

Rijnwoude liep de bouwleges mis, doordat bij de bouw van vier windmolens in 2007 door bouwer Prodeon een te laag bedrag aan bouwkosten is opgegeven. Dat vermoedde althans de lokale partij GWR (Geen Windmolens in Rijnwoude), die er op aandrong de zaak te laten onderzoeken. Omdat Rijnwoude geen inzage in de papieren kreeg, schakelde de gemeente bureau IGG in om de kosten te herberekenen. Conclusie: de vier molens kostten geen 6,1 miljoen maar 11 miljoen euro.

 

Motor

Het verschil zit vermoedelijk in de kosten voor de binnenkant van de windmolen, waar zich de apparatuur bevindt. Al in 2003 sprak het Hof in Amsterdam uit dat een windmolen zonder motor geen windmolen is en dat bij de bouwkosten dus alle kosten moeten worden inbegrepen. Van Velzen: ‘In de praktijk zijn Prodeon en leverancier Vestas echter op de oude voet doorgegaan door alleen de buitenkant van de windmolen te rekenen in de bouwkosten.’ 

 

Onjuist

Prodeon ontkent te lage bedragen te hebben opgegeven en baseert zich op de gegevens van leverancier Vestas, legt wethouder Kees van Velzen uit. Maar volgens hem heeft Prodeon ‘heel bewust’ onjuiste informatie verstrekt. ‘Het was geen vergissing. Daaruit volgt de juridische vraag of ze ook te kwader trouw hebben gehandeld. En of we het geld kunnen navorderen.

 

Landelijk Volgens Van Velzen is het een landelijk probleem dat het gemeenten ontbreekt aan specialistische kennis over windmolenbouw. Zelf ging Rijnwoude destijds met de offerte van Prodeon te rade bij Rotterdam en Lelystad, maar hun advies over het toetsen van opgegeven bouwkosten blijkt achteraf onbruikbaar

 

VNG

Alle ogen zijn nu gericht op Rijnwoude. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kijkt mee, zegt Van Velzen. ‘Het gaat landelijk om heel veel geld. De VNG adviseert de leden om goed te letten op die uitspraak van het Hof, maar de meeste gemeenten accepteren de incomplete bouwkostenopgave.’

 

Binnenlands Bestuur, 10 april 2009