Al eerder is op deze website informatie gegeven over de beperktere mogelijkheden die rechtspersonen hebben om te procederen. De voorwaarden waaraan degene die bezwaar/beroep instelt dient te voldoen, om als belanghebbende door de rechter te worden erkend, zijn in dit artikel uiteengezet. Dit is van groot belang, omdat alleen belanghebbenden ontvankelijk zijn. Is degene die bezwaar/beroep aantekent namelijk geen belanghebbende, dan zal de rechter betrokkene niet-ontvankelijk verklaren. Het bezwaar/beroep is dan vergeefs ingediend.