Onduidelijkheden over regels, bezwaren van defensie vanwege radarverstoringen, misverstanden bij burgers: lopende windenergieprojecten ondervinden vaak belemmeringen. Een lange termijnvisie op windenergie is nodig, maar nu is het vooral zaak de obstakels voor bestaande projecten weg te nemen.

 

De afspraken:

  • De inzet van windteams die adviseren bij het doorlopen van procedures en de communicatie.
  • Het instellen van een helpdesk voor alle vragen rond windenergie.
  • De aanpak van knelpunten in rijksregels op het gebied van radar, geluid, externe veiligheid en rentabiliteit.
  • Een landelijke campagne om het draagvlak voor windenergie op land te vergroten.

De afspraken zijn bedoeld om vóór 2011 een vermogen van
4000 megawatt aan windenergie op land te bereiken.
(Een verdubbeling van het huidige vermogen.)

 

Visie voor de lange termijn
 

De doorgroeimogelijkheden nà 2011 zijn onderwerp van een zogeheten verkenning (gepland voor eind dit jaar). Rijk, IPO en VNG laten twee modellen onderzoeken:

  • Het bundelen van (grote) windmolens in grootschalige parken.
  • Het combineren van windmolens met bedrijventerreinen, havengebieden of grootschalige infrastructurele projecten.

De landschappelijke inpassing krijgt bij dit onderzoek de nodige aandacht. De keuze voor een (of combinatie) van de modellen resulteert in een langer termijnvisie.

 

VNG, 13 februari 2009

 

Noot: een reactie namens het NKPW in Trouw op deze plannen