LJN: BH3219, Raad van State, zaaknummer 200804086/1, uitspraak: 18-02-2009

 

Wijziging bestaande windturbine, gemeente Noordoostpolder

 

Samenvatting

De eigenaar/exploitant van een bestaande windturbine gesitueerd in de Noordoostpolder, wil veranderingen aan zijn turbine.

De bestaande turbine heeft een ashoogte van 53,5 m en rotorbladen met een lengte van 23,5 m. Hij wil de mast verlagen tot 50 m en rotorbladen met een lengte van 26 m.

Hij dient hiertoe een bouwaanvraag in bij de gemeente. De gemeente weigert een bouwvergunning, omdat de verandering aan een windturbine in strijd zou zijn met het overgangsrecht van het huidige bestemmingsplan.

Na beroep bij de rechtbank Zwolle komt de zaak in hoger beroep bij de RvS.

De RvS oordeelt het volgende:

De overgangsbepalingen van het huidige bestemmingsplan laten een gedeeltelijke vernieuwing of verandering van een windturbine toe mits de bestaande afwijkingen van het bestemmingsplan daarbij naar de aard niet worden vergroot.

De wijzigingen van de turbine kan volgens de RvS niet worden aangemerkt als een vergroting naar de aard. De verandering leidt namelijk niet tot een andersoortige turbine dan de bestaande.

De RvS merkt overigens nog op dat in de overgangsbepaling niet is vastgelegd dat iedere vergroting van de omvang van bestaande turbines is uigesloten.

Het hoger beroep van de gemeente is ongegrond.

 

Commentaar

 

De gemeente Noordoostpolder wenst een uitstervingsbeleid voor de bestaande solitaire windturbines in de polder. In plaats van de bestaande turbines beoogt de gemeente een lijnopstelling van zeer grote turbines aan de binnenzijde van de IJsselmeerdijken rond de Noordoostpolder.

De uitspraak van de RvS doorkruist dit beleid.

 

Voor de volledige tekst, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BH3219

 

Woerden, 23-02-2009

Roeland van Rooij