Bedrijven in de Eemshaven zijn bezorgd over vallende ijsbrokken van windmolens op de openbare weg. Ze willen dat de veiligheid van hun werknemers gewaarborgd wordt. Een woordvoerder van havenschap Groningen Seaports bevestigt dat bedrijven aan de bel hebben getrokken. Aanleiding zijn incidenten in Farmsum en de Eemshaven, waarbij ijsblokken van molens op de openbare weg vielen.

 

Een aantal turbines in de haven werd daarom stopgezet. Door het koude weer ontstaat er ijsvorming op de turbines. Als de rotorbladen dan nog steeds draaien, kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren.

 

De bedrijven willen dat de windmolenbeheerders en de gemeente Eemsmond – die over openbare orde gaat – de veiligheid van hun werknemers garanderen. "We kunnen ons de ongerustheid goed voorstellen. Het is natuurlijk geen prettig vooruitzicht om een stuk ijs op je hoofd of op de auto te krijgen", aldus de woordvoerder van Groningen Seaports. Welke bedrijven hebben geklaagd is onbekend.

 

Woensdag vond er overleg plaats tussen de gemeente, windmolenbeheerders en Groningen Seaports. Afgesproken is dat Eemsmond actiever gaat optreden wanneer er ijs op de rotorbladen zit van de windturbines. Als er ook maar enig gevaar is op ijsafzetting, dan worden de molens stopgezet.

 

Er is nog wel discussie en twijfel wanneer de molens weer mogen worden gestart. Afgesproken is dat de verschillende bedrijven een protocol opstellen hoe te handelen bij ijsafzetting.

 

Bij sommige windmolens bleek het ijsdetectiesysteem niet goed te werken, zegt een woordvoerder van de gemeente Eemsmond. Als binnen driehonderd draaiuren bij normale weeromstandigheden ijsafzetting optreedt, ziet het ijsdetectiesysteem dit niet als reden om de molen stil te zetten. Dit zou bij 57 molens het geval zijn.

 

Windmolenbeheerder Growind zegt dat de ijssensor bij zijn 21 windmolens goed werkt. Een woordvoerder van Essent zegt dat het detectiesysteem van dit energiebedrijf het ook goed doet. In de Eemshaven verschillen de detectiesensoren per bedrijf.

 

Dagblad van het Noorden, 11 februari 2009