Uitspraken windturbines

 

 

LJN: AF4381, Raad van State, zaaknummer 200204208/1, uitspraak: 12-02-2003

 

Noorder-Koggenland, windlocatie A12

 

 

Samenvatting

 

 

B&W van Noorder-Koggenland hebben et bestemmingsplan “Winindturbinelocatie A12” vastgesteld. Het gaat om een lijnopstelling van 6 windturbines met een ashoogte van 50 meter</metricconverter /> aan de oostkant van de snelweg Afsluitdijk-Hoorn (A12) ter hoogte van het dorp Lambertschaag. De provincie heeft het plan goedgekeurd.

Daartegen gaat [appellant] in beroep bij de Raad van State.

 

 

Appellant voert argumenten aan van landschappelijke en archeologische aard tegen het plan.

Maar de RvS is van oordeel dat niet is gebleken van specifieke waarden op grond waarvan deze locatie niet voor de plaatsing van windturbines in aanmerking zou kunnen komen.

Appellant voert ook nog aan dat de afstand tot de weg van 33 meter</metricconverter /> zo gering is dat hinder zal optreden door rondvliegend ijs bij ijsafzetting op de rotorbladen.

Daarover merkt de RvS op dat de provincie heeft gewezen op toepasselijke veiligheidsvoorschriften een windturbine niet in werking wordt als zich een zodanige ijslaag op de rotorbladen heeft afgezet, dat door loslatend ijs de veiligheid voor de omgeving in het geding is.

De RvS verklaart het beroep van appellant ongegrond.

 

 

Opmerking

 

Sinds de datum van deze uitspraak tot heden (03-02-2009) is gebleken dat de onveiligheid door loslatend ijs van de rotorbladen wel degelijk aan de orde is. Ondanks voorschriften voor stopzetting bij ijsvorming en ondanks mechanismen die de rotoren dienen te doen stilstaan bij  ijsafzetting, blijkt in de praktijk dat rondvliegend ijs van rotoren toch voorkomt.

Recent in januari 2009 hebben passanten bij het windpark Eemshaven en bij het windpark Delfzijl de overheid geattendeerd op rondvliegend ijs.

Het is dus de vraag of de rechter anno 2009 de overheid nog zal volgen in de bewering dat rondvliegend ijs niet zal voorkomen.

 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF4381

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 03-02-2009