Dit blijkt uit een overzicht dat Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vandaag aan de Tweede kamer heeft gestuurd. Bij het toekennen van subsidies was voor vorig jaar rekening gehouden met 500 megawatt aan windvermogen (800 miljoen euro), maar dat werd lang niet gehaald. Het overgebleven subsidiegeld (650 miljoen euro) blijft beschikbaar voor dit jaar. RTL Nieuws besteedde hier op 15 januari jl. aandacht aan en nodigde voorzitter Fred Jansen van het NKPW uit om zijn visie te geven.

Er werd slechts voor 86 megawatt toegekend, terwijl nog voor 9 megawatt aan aanvragen in behandeling is. Van der Hoeven wijt dit aan vertragingen bij de aanvraag van de vergunningen voor de windmolens en geprobeerd wordt om dit te versnellen. Bovendien stuiten de windmolens op weerstand in de omgeving. Niettemin zijn voldoende windmolenprojecten in voorbereiding om de doelstelling van het kabinet, ongeveer 2000 megawatt extra windvermogen in deze regeerperiode, binnen bereik te houden, aldus Van der Hoeven. De subsidiepot voor zonnepanelen op daken bij particulieren ging vorig jaar wel helemaal op.