De twaalf provincies en het rijk ondertekenen vandaag het Klimaat- Energieakkoord 2009-2011, waarin meer dan tachtig projecten, de doelstellingen en streefcijfers voor klimaatverbetering zijn vastgelegd. Hoe de provincies hun duurzame energie opwekken wordt aan henzelf overgelaten. Het bevat geen richtlijnen voor de hoeveelheid windenergie of biomassie die iedere provincie moet produceren.