Het Platform tegen windturbines, de groepering die zich in de afgelopen jaren heeft verzet tegen de plaatsing van windturbines in Boxmeer, heeft besloten zich op te heffen. De plannen om windmolens te plaatsen in de gemeente zijn definitief van de baan. Daarmee heeft het platform zijn doel bereikt.

 

Vorige maand werd duidelijk dat de gemeente een afkoopsom van 75.000 euro aan de initiatiefnemers van windmolenpark Maarsven betaalt. Dit park, dat naast de A73 in Vierlingsbeek zou moeten komen, was als laatste overgebleven van de plannen om windturbines in de gemeente Boxmeer te plaatsen.

Het Platform tegen Windturbines wees sinds 2005 op de nadelen van windmolens, zoals vervuiling van het landschap en aantasting van het woongenot. Ook diende de groepering 1.450 bezwaarschriften in. Het Platform is tevreden met de behaalde resultaten, maar heeft wel bedenkingen bij de afkoopsom van de gemeente. Voorzitter Willem van de Kam: "Dat is verspilling van gemeenschapsgeld en de wereld op zijn kop."

 

De Gelderlander, 9 januari 2009