Voor stichtingen en verenigingen wordt het aanzienlijk lastiger om besluiten van gemeenten en van provincies juridisch aan te vechten. Zij moeten voortaan aantonen dat zij meer doen dan alleen procederen, en aannemelijk maken dat zij direct belanghebbende zijn, aldus een artikel in Trouw. De uitspraak van de Raad van State staat op het ledenmenu. Inmiddels heeft de Raad van State een uitspraak gedaan, waarin een rechtspersoon als belanghebbende wordt aangemerkt.