Een groep inwoners van Rijnwoude heeft bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Rijnwoude om hun bezwaren tegen de bouwvergunning van 4 windmolens langs de N11 ongegrond te verklaren.

 

Zij vinden, samen met velen anderen, dat de molens veel te groot zijn en het unieke polderlandschap ontsieren. Naar hun mening houden de argumenten als zouden de molens de overgang naar het stedelijke gebied mooi markeren, geen steek. Ze zijn lelijk en horen niet in Rijnwoude. Mr. Drs. J. van Wieringen van Raadsman.Net behartigd in deze hun belangen. Reeds eerder werd de bouwvergunning vernietigd door de Raad van State op procedurele gronden. Daar zijn toen niet alle bezwaren aan de orde gekomen. De gemeente heeft een paar procedure fouten hersteld, maar inhoudelijk is de rechter niet ingegaan op de andere bezwaren. Dat kan nu gebeuren.

Tot 24 december 2008 hebben de inwoners van Rijnwoude de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan Spookverlaat, dat de bouw van de molens officieel zou legaliseren. In gemeentelijke taal heet dat: zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Een brief aan de raad van Rijnwoude met bezwaren tegen de molens is voldoende. Een voorbeeld bezwaarschrift staat op de site van Geen Windmolens bij Rijnwoude. De gemeente had dit bestemmingsplan al in 2004 moeten publiceren, maar was waarschijnlijk bang voor de vele negatieve reacties en bereidde zonder inspraak een artikel 19 procedure voor. 
 

De molens staan er wel, maar of ze er blijven staan is nog steeds niet zeker.

 

Persbericht, 11 december 2008, Geen Windmolens bij Rijnwoude