Het bouwen van windmolens langs de N33 ter hoogte van Veendam en Menterwolde brengt onevenredig veel overlast met zich mee voor de bewoners van deze plaatsen

 

Dat stelt de gemeente Veendam in een brief aan Provinciale Staten van Groningen, dat maandag het Provinciaal Omgevingsplan (POP) bespreekt waarin de locatie langs de N33 wordt aangewezen als windmolenpark.

 

Wethouder Henk-Jan Schmaal (Gemeentebelangen) zegt wetenschappelijk bewijs voor de door windmolens veroorzaakte overlast te hebben. "De Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de Universiteit van Göteborg hebben onderzoek gedaan hoe mensen de aanwezigheid van windturbines ervaren." Dat wijst uit dat grootte en het geluid van windturbines aantoonbaar negatief effect hebben op het welbevinden van omwonenden. "Mensen vinden windturbinegeluid vijf maal hinderlijker dan even sterk verkeersgeluid", zegt Schmaal. 

 

RTV Noord, 24 oktober 2008