Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid kan ernstige gezondheidsklachten bij werknemers veroorzaken. Met name stewardessen, piloten, vliegtuigmonteurs, machinisten en buschauffeurs lopen gevaar. Door zeer lage, onhoorbare tonen kunnen ze een levensbedreigende hartaandoening ontwikkelen, waarschuwt de Portugese natuurkundige Mariana Alves-Pereira, die ook onderzoek doet naar laagfrequent geluid van windmolens. De Nederlandse Stichting Geluidhinder organiseert op 8 december as. een informatiemiddag over laagfrequent geluid en één van de sprekers is Frits van den Berg.