Net voorbij De Zande liggen De Belten, de Zalkerdijk en de Geldersedijk. Met de rug naar de IJssel grazen in een weiland enkele koeien. Bij het prikkeldraad op de Zalkerdijk staat een bordje ‘vogelbroedgebied’. Het open landschap is her en der onderbroken door een rijtje bomen. In dit open landschap moeten in de gemeente Kampen vijf en in de gemeenten Oldebroek en Hattem zeven windmolens komen, nagenoeg aaneengesloten in één lijn langs de N50.

 

Dit tot ontzetting van de bewoners van dit gebied. Harry Kremer wijst in de verte naar een elektriciteitsmast. ,,Die is ongeveer 25 meter hoog. Deze windmolens komen tot een hoogte van zes keer die lengte. Dat is vanaf grote afstand zichtbaar."

Kremer is van het Comité Geldersedijk/Zalkerdijk dat net als de vereniging Landschap en Milieu Hattem vreest dat de windmolens grote schade zullen aanbrengen aan de duizenden vogels in de uiterwaarden van de IJssel. Uit rapporten blijkt echter telkens dat de invloed op vogels niet groot is. ,,Maar dat zijn allemaal onderzoeken naar de effecten van veel kleinere windmolens. Er is nooit onderzoek gedaan naar het effect van deze grote turbines", stelt Kremer. De vijf molens worden, inclusief rotorbladen, 158 meter hoog. Volgens Jannes Hoeksema, woordvoerder van Landschap en Milieu, zeggen de rapporten niet zoveel. ,,Het zijn alleen maar verwachtingen. Hoe het er werkelijk voor die vogels aan toe zal gaan, blijft afwachten." Kremer: ,,Moet je deze turbines dan maar testen door later het aantal dode vogels te gaan tellen?" Het gaat om een van de grootste vogelbroedgebieden van Nederland, stelt Hoeksema. Beide groeperingen ageerden al eerder tegen de plannen in Hattem en Oldebroek die al wat verder gevorderd zijn.

Beide gemeenten wezen Kampen er vorige week op dat een rechter hun park met dat van Kampen als één geheel zal zien. Een klein windpark behoeft geen diepgravende milieueffectrapportage, maar een grote wel. Beide actiegroepen vinden bovendien dat het windpark in Kampen inmiddels achterhaald is. Minister Cramer (Ruimtelijke Ordening) schreef in een brief in juni dit jaar gericht aan de Tweede Kamer dat ze volgend jaar nationale regels wat betreft geluidshinder door windturbines wil vervangen door Europese. Hoeksema: ,,In diverse plekken in Europa is de afstand tot een windmolen waar geen huizen mogen staan 1.500 meter, zoals in Frankrijk en Duitsland. Hier is de afstand 300 meter." Volgens beide actiegroepen betekent dit dat het Windpark N50 Zuid er volgens die regels niet kan komen. 

 

De Stentor, 19 oktober 2008