De bewoners van de Alphense wijk Gouwsluis zetten zich schrap: er mogen absoluut geen windmolens komen ten zuiden van de provinciale weg N11. Bewonersvereniging Onder de Hefbrug heeft een nepwindmolen geplaatst op het land van boer Jan Kroft aan de Hoogendoornlaan.

 

Geen onderwerp roept zoveel emoties op als windmolens. Een wethouder van het Gelderse Duiven zegt de afgelopen maanden zelfs bedreigd te zijn wegens de voorgenomen plaatsing van windturbines in zijn gemeente. Alphen aan den Rijn heeft van het rijk opdracht gekregen om mee te denken over manieren om duurzame energie op te wekken. Windenergie, in een strook land ten zuiden van de N11 aan twee kanten van de Hoogendoornlaan, is één van de mogelijkheden. Woordvoerder Sjoerd van Andel zegt echter dat het college van B en W ‘niets wil doordrukken’ en eerst een discussie wil voeren met voor- en tegenstanders, ‘juist om toestanden zoals in Duiven te voorkomen’. Het eindresultaat van de discussie moet een rapport zijn, op basis waarvan de gemeenteraad een besluit neemt over windenergie in Alphen aan den Rijn.

Met de plaatsing van de nepmolen neemt bewonersvereniging Onder de Hefbrug alvast een voorschot op die discussie. ,,De wijk Gouwsluis heeft al zo veel te verwerken gekregen”, zegt een boze voorzitter Telkamp. ,,De N207 wordt toch verbreed, we zitten op de grens qua vuile lucht, er staat een ketelhuis bij onze wijk met een gasmotor die consequent alle geluidsnormen overschrijdt en waaraan niets wordt gedaan. Hoeveel meer kan een mens nog verdragen? Onze wijk wordt onleefbaar.”

 

Leidsch Dagblad, 22 september 2008