Massale protesten tegen de komst van vier gigantische windmolens in de Betuwse gemeente Buren zetten de gemeenteraad aan het denken. Dat bleek gisteren tijdens een drukbezochte raadsvergadering in het gemeentehuis in Maurik.

 

De plaatselijke politiek toonde zich onder de indruk van de massale weerstand tegen de plannen. Sommige fracties stelden voor het hele voorstel weg te stemmen, andere partijen willen alsnog een milieueffectrapportage (mer) laten uitvoeren. Dit komt later deze maand opnieuw aan de orde in de gemeenteraad.

 

De initiatiefnemers, energiebedrijf Nuon en de Windenergie Ontwikkelingsmaatschappij Nederland, willen aan de Zilverlandseweg in Lienden, vlak bij Kesteren, vier windturbines plaatsen met een hoogte van zo’n 135 meter.

 

De bezwaren van omwonenden richten zich vooral op de gevolgde procedure. Ze zeggen niet te zijn uitgenodigd voor de eerste informatiebijeenkomst. Bovendien zou milieuwethouder Wink ten onrechte beweerd hebben dat er bij omwonenden geen bezwaren bestaan tegen het windmolenpark.

 

Daarnaast hebben de bezwaarmakers moeite met de locatiekeuze. De turbines zouden te dicht bij woningen worden gebouwd. Bovendien sluiten ze vrijwel naadloos aan bij de molens van het windpark Echteld, zodat er een lange rij van acht turbines in het landschap verrijst.

 

Hoewel omwonenden bij het bekend worden van de eerste plannen, in 2006, niet protesteerden, kwamen er uiteindelijk toch zo’n honderd bezwaarschriften. Tot woede van de inwoners bleek uit de nota die gisteren ter tafel kwam dat het college maar een klein deel hiervan in behandeling neemt. De overige acht het college niet-ontvankelijk, omdat die onder de paraplu van de actiegroep zijn ingediend.

 

De afgelopen dagen mobiliseerde actiegroep Klap van de Molen inwoners en riep hen op de vergaderingen van gisteren en 30 september bij te wonen. Een kleine honderd tegenstanders gaven gehoor aan de oproep.

 

Een tiental insprekers gaf blijk van hun onvrede met de komst van de turbines. „De hele gang van zaken is een aaneenschakeling van fouten en misverstanden waar de bevolking van Lienden en Kesteren de dupe van dreigt te worden. Het gaat ons niet om windenergie, maar om de locatie. En het feit dat het college niet wil toegeven dat wij nooit zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. De gemeenteraad is misleid”, vond J. van Gorkum van het actiecomité. Dr. J. Jansen, voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie riep de raad op zelf na te denken. „U wordt misleid door halve waarheden.” Andere insprekers wezen op de natuur die gekoesterd moet worden of spraken hun ongeloof uit over het feit dat honderden bezwaren niet ontvankelijk zijn verklaard. „Raad, neem uw verantwoordelijkheid. Het college heeft gefaald.”

 

Reformatorisch Dagblad, 17 sept. 2008