De mogelijke aanleg van het Windpark Buren is een nieuwe aanval op De Betuwe, zegt voorzitter Rene Foppen van het actiecomité de Klap van de Molen. De geringe opbrengst van het windmolenpark weegt niet op tegen de overlast, de schade en de kosten die het met zich zal meebrengen.Op dinsdag 16 september om 19.30 uur zal de commissie ruimte van de Burense gemeenteraad de plannen nog eens tegen het licht houden. Laat je gezicht zien op het gemeentehuis in Maurik zegt Rene Foppen. De Betuwe moet niet hobby-tuin worden van politici waarin je naar believen symbool-politiek kan bedrijven.

 

Actiecomité De Klap van de Molen heeft zich gericht tot het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. De groep vraagt het dagelijks bestuur van de provincie in een brief om ‘de voortdurende aanvallen op het landschappelijk karakter van de Betuwe een halt toe te roepen’.

 

Het actiecomité doelt daarmee niet alleen op de plannen voor de plaatsing van windmolens langs de A15 op grondgebied van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe, maar vreest ook de ideeën van de gemeente Nijmegen en eventuele plaatsing van windturbines bij knooppunt Deil.

 

‘We hebben ernstige bezwaren tegen de wijze waarop windparklokaties worden aangewezen, bestemmingsplannen worden aangepast en plannen voor de aanleg van windparken worden ontwikkeld zonder dat de bevolking daarover naar behoren wordt ingelicht, laat staan geraadpleegd’, zo schrijft de groep aan Gedeputeerde Staten.

 

Daarnaast vinden ze in zijn algemeenheid dat windmolens op minimaal tweeduizend meter van de bestaande bebouwing verwijderd moeten zijn.

 

"We hopen dat we met de brief aan de provincie de discussie opnieuw kunnen aanzwengelen. Wat ons buitengewoon frustreert is dat er wordt gedaan alsof wij tegen windenergie zijn of windmolens in onze achtertuin. Maar dat is niet het punt. Het gaat om de vraag of de schade die je met de bouw aanbrengt aan het landschap, wel opweegt tegen de opbrengst", aldus Fred van Leeuwen, woordvoerder namens De Klap van de Molen.

 

De groep is aanvankelijk opgericht om de plaatsing van windmolens langs de A15 in Lienden en Kesteren tegen te houden. Daar vechten ze nog steeds tegen maar het doel is inmiddels groter geworden. "We zien dat er her en der langs de A15 plannen ontstaan waardoor plukjes in het landschap worden aangetast. We vragen de provincie om dat een halt toe te roepen", aldus Van Leeuwen.

 

Het protest tegen de plaatsing in Buren is onlangs door het college van burgemeester en wethouders min of meer van tafel geveegd. Het actiecomité hoopt nu gehoor te vinden bij de gemeenteraad. Die heeft de kwestie op dinsdag 16 september weer op de agenda tijdens de voorbereidende raad.

 

Rhenense Betuwse Krant en Gelderlander, 29 augustus 2008